categorisch / categoriek

Categoriek is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is categorisch. Synoniemen zijn onomwonden, onverbiddelijk, pertinent en stellig.

  • De medewerker deelde zijn mening categorisch / categoriek mee aan zijn teamhoofd.
  • Haar vader was categorisch / categoriek in zijn beslissing om haar niet alleen op reis te laten gaan.
  • Ze weigerde categorisch / categoriek om constructief mee te werken aan het project.
  • Hij ontkende de beschuldiging categorisch / categoriek.

Taaladvies.net
Categoriek / categorisch

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons