cc'en (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik cc, jij cc't, wij cc'en
  • ik cc'de, wij cc'den
  • ik heb ge-cc'd
  • de ge-cc'de collega

aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons