cd-roms / cd-rom's*

De correct gespelde meervoudsvorm van cd-rom is cd-roms. Cd-rom is een samenstelling van het initiaalwoord cd en het letterwoord rom ('read only memory'). Een letterwoord is een afkorting die als een gewoon woord wordt uitgesproken. Een apostrof is niet nodig omdat de combinatie van het letterwoord + meervouds-s niet verkeerd kan worden uitgesproken. Ook in de verkleinvorm staat er geen apostrof: cd-rommetje.

aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Cd-rom's / cd-roms

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons