college van burgemeester en schepenen (hoofdletter)

De correcte spelling is college van burgemeester en schepenen, met kleine letters.

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • college van burgemeester en schepenen, algemene vergadering, directie, directiecomité, gemeenteraad, ondernemingsraad, raad van bestuur, regering, schepencollege


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons