committeren, zich committeren aan (betekenis, synoniem)

Het werkwoord zich committeren is een moeilijk woord. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken, bijvoorbeeld zich vastleggen, zich binden. Committeren wordt gecombineerd met het voorzetsel aan of met een beknopte bijzin met om.

  • De partij wil zich niet committeren aan een deadline.
  • Alle partijen moeten zich committeren om oplossingen te vinden.

Taaladvies.net
Comiteren / comitteren / commiteren / committeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons