communiceren naar / aan

Communiceren kan in de betekenis '(eenzijdig) meedelen, op de hoogte brengen van' met aan en naar worden gecombineerd.

  • Het is de bedoeling de nieuwe richtlijn duidelijk aan / naar de burger te communiceren.

In de betekenis 'onderling informatie uitwisselen' wordt communiceren gecombineerd met het voorzetsel met.

  • Hij communiceert al jaren niet meer met zijn vader.

Taaladvies.net
Communiceren naar / aan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons