daarbij / daar bij

We schrijven daarbij aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Welke kleur past daarbij? (= welke kleur past ergens bij, bijvoorbeeld bij die vloer)
 • Hoe kom je daarbij? (= hoe kom je bij iets, bijvoorbeeld bij die gedachte)
 • Daarbij komt nog dat de adoptieprocedure zwaar weegt op het budget van adoptieouders. (= bij iets komt nog, bijvoorbeeld bij dat feit)

In andere gevallen schrijven we daar bij in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

 • Daar bij die molen woont ze. (bij hoort bij die molen)
 • De Alpen liggen hem minder, vermoedelijk rijden Basso, Contador en de Schlecks daar bij hem weg. (bij hoort bij hem)
 • Je kunt het best een paar flessen meenemen en die daar bijvullen. (bij en vullen vormen samen het werkwoord bijvullen)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord daarbij zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen daar en bij een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Welke kleur past daar het best bij / het best daarbij?


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons