daarnaar / daar naar

We schrijven daarnaar aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Hij wijst daarnaar en zegt: 'Wolven, mama.' (= hij wijst naar iets, bijvoorbeeld naar de golven in de zee)
 • Hij verwees daarnaar in zijn uiteenzetting. (= hij verwees naar iets, bijvoorbeeld naar dat onderzoek)
 • Wie daarnaar op zoek is, moet zijn geluk elders beproeven. (= wie op zoek is naar iets, bijvoorbeeld naar erotische massages)

In andere gevallen schrijven we daar naar in twee woorden. Daar kan dan vervangen worden door 'op die plaats'.

 • Je kunt daar naar binnen glippen. (naar hoort bij binnen)
 • Hij ging daar naar school. (naar hoort bij school)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord daarnaar zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen daar en naar een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Hij verwees daar verschillende keren naar / verschillende keren daarnaar in zijn uiteenzetting.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons