daarom / daardoor

In het hedendaagse Nederlands kan een oorzaak worden uitgedrukt met daardoor, maar ook met daarom. Een reden kan alleen met daarom worden uitgedrukt.

Een reden is iets subjectiefs, heeft te maken met de menselijke wil of een menselijke keuze. Een oorzaak ligt buiten de menselijke wil, wordt beïnvloed door externe omstandigheden.

  • Ik heb twee linkervoeten. Daarom weiger ik te dansen. (reden)
  • Ze heeft autopech gehad. Daardoor / daarom kwam ze te laat. (oorzaak)

Taaladvies.net
Daarom / daardoor

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons