dan jij / dan jou

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter) + dan de vorm jij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Zij is jonger dan jij (bent), en niet Zij is jonger dan jou* (bent).

 • Zij is jonger dan jij.
 • Hij is minder introvert dan jij.
 • Soufiane heeft meer likes gekregen dan jij.

In sommige gevallen is zowel jij als jou mogelijk na dan, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien), in zinnen met een meewerkend voorwerp en na ander(e) of anders + dan.

 • Hij apprecieert me meer dan jij. (= meer dan jij mij apprecieert)
 • Hij apprecieert mij meer dan jou. (= meer dan hij jou apprecieert)
 • Ik zie haar vaker dan jij. (= vaker dan jij haar ziet)
 • Ik zie haar vaker dan jou. (= vaker dan ik jou zie)
 • Ik geef hem meer complimenten dan jij. (= meer complimenten dan jij aan hem geeft)
 • Ik geef hem meer complimenten dan jou. (= meer complimenten dan ik aan jou geef)
 • Zij heeft een andere auto dan jij. (zoals in Jij hebt een auto)
 • Heeft ze geen andere vriendin dan jou? (zoals in Ze heeft jou als vriendin)
 • Er was niemand anders dan jij in de winkel. (zoals in Jij was in de winkel)
 • Ik vertrouw niemand dan jou. (zoals in Ik vertrouw jou)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons