dan zij / dan haar

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter) + dan de vorm zij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Jij bent jonger dan zij (is), en niet Jij bent jonger dan haar* (is).

 • Jij bent jonger dan zij.
 • Hij is minder introvert dan zij.
 • Soufiane heeft meer likes gekregen dan zij.

In sommige gevallen is zowel zij als haar mogelijk na dan, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is zij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is haar correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien), in zinnen met een meewerkend voorwerp en na ander(e) of anders + dan.

 • Ik apprecieer jou meer dan zij. (= meer dan zij jou apprecieert)
 • Ik apprecieer jou meer dan haar. (= meer dan ik haar apprecieer)
 • Ik zie jou vaker dan zij. (= vaker dan zij jou ziet)
 • Ik zie jou vaker dan haar. (= vaker dan ik haar zie)
 • Ik geef jou meer complimenten dan zij. (= meer complimenten dan zij aan jou geeft)
 • Ik geef jou meer complimenten dan haar. (= meer complimenten dan ik aan haar geef)
 • Ik heb een andere auto dan zij. (zoals in Zij heeft een auto)
 • Heb je geen andere vriendin dan haar? (zoals in Je hebt haar als vriendin)
 • Er was niemand anders dan zij in de winkel. (zoals in Zij was in de winkel)
 • Ik vertrouw niemand dan haar. (zoals in Ik vertrouw haar)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons