datum: datums / data

Als het gaat over een datum op de kalender (bijvoorbeeld 12 januari 2021), zijn de meervoudsvormen datums en data allebei correct. Datums is de gebruikelijkste vorm.

  • De betalingen moeten op verschillende datums / data worden uitgevoerd.

Als het gaat over gegevens, bijvoorbeeld in de computerwereld of de statistiek, is data de enige correcte meervoudsvorm.

  • Yves heeft de data geconverteerd en op een USB-stick gezet.

Als de Latijnse meervoudsvorm data het onderwerp van de zin is, moet de persoonsvorm ook meervoudig zijn, net zoals bij datums.

  • De data zijn onderzocht op inconsistenties.

Taaladvies.net
Datums / data

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons