de enige die … vindt / vind*

In zinnen van het type Ik ben de enige die alles goed vindt is vindt de correcte werkwoordsvorm. De persoonsvorm van de bijzin staat in de derde persoon omdat het antecedent, de enige, een derde persoon is. Het antecedent is het woord of zinsdeel waarnaar het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst. Die regel geldt ook in vergelijkbare gevallen als het antecedent het of degene(n) is.

 • Ik ben de enige die alles goed vindt.
 • Ik ben het die alles goed vindt.
 • Ik ben degene die alles goed vindt.
 • Jij bent het die graag op reis is.
 • Wij zijn het die graag reizen.
 • Wij zijn de enigen die graag reizen.
 • Wij zijn degenen die graag reizen.

Ook in andere gevallen waarin het betrekkelijk voornaamwoord die onderwerp van de bijzin is, komt de persoonsvorm in getal en persoon overeen met het antecedent.

 • Ik, die ziek ben, moet dit jaar thuisblijven. (die verwijst naar ik, dus ben)
 • Ik, die alles goed vind, vind ook dit goed. (die verwijst naar ik, dus vind)
 • Ik, die graag reis, moet dit jaar thuisblijven. (die verwijst naar ik, dus reis)
 • Jij, die graag op reis bent, hebt geen vakantiedagen meer. (die verwijst naar jij, dus bent)

Taaladvies.net
De enige die ben / is

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons