de meeste / het meeste

In combinatie met een enkelvoudig de-woord is meestal zowel de meeste als het meeste mogelijk. In de meeste hinder is meeste, de overtreffende trap van veel, een bijvoeglijke bepaling bij hinder. Bij dat zelfstandig naamwoord hoort het lidwoord de: de hinder.

 • We hebben de meeste hinder van het lawaai van vliegtuigen.
 • Wat heeft de meeste moeite gekost?

In het meeste hinder is het meeste een bijwoordelijke bepaling die bij het werkwoord hoort. Als bijwoordelijke bepaling kan het meeste ook op een andere plaats in de zin staan. In de bijwoordelijke bepaling staat altijd het lidwoord het. De -e in meeste kan dan wegvallen. De vorm zonder -e komt meer voor in geschreven taal, de vorm met -e in gesproken taal.

 • We hebben het meest(e) hinder van het lawaai van vliegtuigen.
 • Het meest(e) hebben we hinder van het lawaai van vliegtuigen.
 • Wat heeft het meest(e) moeite gekost?

Ook in combinatie met een meervoudig zelfstandig naamwoord is meestal zowel de meeste als het meeste mogelijk. In de meeste problemen is meeste een bijvoeglijke bepaling bij problemen. Bij dat meervoudige zelfstandig naamwoord hoort het lidwoord de: de problemen.

 • De treinstaking heeft de meeste problemen veroorzaakt in Vlaams-Brabant.
 • Wie heeft de meeste fouten gemaakt: jij of ik?

In het meeste problemen is het meeste een bijwoordelijke bepaling die bij het werkwoord hoort. Als bijwoordelijke bepaling kan het meeste ook op een andere plaats in de zin staan.

 • De treinstaking heeft het meest(e) problemen veroorzaakt in Vlaams-Brabant.
 • De treinstaking heeft het meest(e) in Vlaams-Brabant problemen veroorzaakt.
 • Wie heeft het meest(e) fouten gemaakt: jij of ik?

Taaladvies.net
De meeste / het meeste indruk maken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons