de Verenigde Staten hebben / heeft

Als de meervoudige eigennaam de Verenigde Staten als onderwerp gebruikt wordt, kan hij met een meervoudige of een enkelvoudige persoonsvorm gecombineerd worden. De meervoudige persoonsvorm (hebben) is het gebruikelijkst. Als meer aan het land als geheel wordt gedacht, kan ook het enkelvoud (heeft) worden gebruikt.

  • De Verenigde Staten hebben / heeft ook samenwerkingsovereenkomsten met de Marshalleilanden, Palau en Micronesia.

Als in dezelfde zin ook met een bezittelijk voornaamwoord naar de Verenigde Staten verwezen wordt, heeft dat hetzelfde getal als de persoonsvorm: bij een meervoudige persoonsvorm hoort hun, bij een enkelvoudige zijn.

  • De Verenigde Staten verliezen hun stemrecht in de UNESCO.
  • De Verenigde Staten verliest zijn stemrecht in de UNESCO.

Taaladvies.net
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons