denken aan / denken over / denken om / denken van

Denken kan met aan, over, om en van gecombineerd worden. Het voorzetselgebruik hangt samen met de betekenis. In sommige betekenissen zijn verschillende voorzetsels bruikbaar.

Denken aan betekent '(passief) in gedachten hebben', 'plots in zijn gedachten krijgen, het beeld opgeroepen krijgen van', 'bedacht zijn op, oppassen voor' of 'rekening houden met, niet vergeten'.

 • Ik was aan mijn broer aan het denken.
 • Hij denkt eraan om naar het buitenland te verhuizen.
 • Jouw kapsel doet me denken aan een ananas.
 • Denk aan de risico's!
 • Denk aan de zwakkeren in de maatschappij.
 • Denk eraan dat je nog moet studeren voor geschiedenis.
 • Denk eraan dat je de deur goed op slot doet.

Denken over betekent '(actief) nadenken over', 'een mening hebben over, vinden van' of 'min of meer van plan zijn, sterk overwegen'.

 • Ik zou er nog 's goed over denken.
 • Hoe denk jij over seks voor het huwelijk?
 • Wat denk je over je nieuwe collega?
 • Hij denkt erover om naar het buitenland te verhuizen.

Denken om betekent 'bedacht zijn op, oppassen voor' of 'rekening houden met, niet vergeten'.

 • Denk om de risico's!
 • Denk om de zwakkeren in de maatschappij.
 • Denk erom dat je nog moet studeren voor geschiedenis.
 • Denk erom dat je de deur goed op slot doet.

Denken van betekent 'een mening hebben over, vinden van' of 'verwachten van'.

 • Wat denk je van je nieuwe collega?
 • Dat ze die muziek goed zou vinden, had ik niet van haar gedacht.

De uitdrukking Ik denk er niet aan! betekent zoveel als 'daar kan geen sprake van zijn'.

Taaladvies.net
Denken aan / over

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons