deputatie, bestendige deputatie (hoofdletter)

In Vlaanderen heet het dagelijks bestuur van een provincie deputatie. De vroegere benaming was bestendige deputatie. Deze benamingen worden klein geschreven, omdat het bestuursorganen zijn die niet uniek zijn. Het gaat dan om soortnamen. Vergelijkbare gevallen zijn: gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, schepencollege, regering, raad van bestuur, algemene vergadering, directie, directiecomité, ondernemingsraad.

In Nederland is de vergelijkbare aanduiding Gedeputeerde Staten. Die wordt van oudsher wel met hoofdletters geschreven.

hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons