dezen / deze

De naamvalsvorm dezen komt nog voor in enkele formele staande uitdrukkingen, zoals bij dezen en in dezen. Naast bij dezen wordt tegenwoordig ook bij deze als correct beschouwd. Synonieme formuleringen zijn hierbij, hierdoor, hiermee voor bij deze(n), en in deze zaak, op dit punt voor in dezen.

  • Bij dezen / bij deze bevestig ik mijn deelname aan het project.
  • Ik durf in dezen geen uitspraken te doen.

Daarnaast duikt dezen af en toe op in verouderde staande uitdrukkingen die vooral in ambtelijke stijl voorkomen, zoals met dezen, na dezen, te dezen, voor dezen. Het is aan te bevelen daarvoor gewonere formuleringen te gebruiken: met deze woorden of hiermee in plaats van met dezen; na deze tijd of in de toekomst in plaats van na dezen; in dit opzicht of op dit punt in plaats van te dezen; voor dit tijdstip of voorheen in plaats van voor dezen.

In heel formele taal wordt soms de meervoudsvorm dezen gebruikt om naar personen te verwijzen. Ook dat gebruik is niet aan te bevelen. Het is veel gewoner en vlotter om die of ze te gebruiken.

  • In het bijzijn van de kinderen sprak hij stiller, opdat die / ze het niet zouden horen.

Taaladvies.net
Bij deze / bij dezen
Ten deze / te dezen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons