directeur (hoofdletter)

De correcte spelling is directeur, met kleine letter. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter.

 • De directeur van het Miniemeninstituut is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
 • De directeur van de lagere school in ons dorp heeft ontslag genomen.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef. Een vrouwelijke directeur kunt u zowel met de mannelijke vorm directeur als met de vrouwelijke vorm directrice aanschrijven. U kunt het best de vorm gebruiken waarmee de persoon naar zichzelf verwijst, als u die vorm kent. Directrice wordt vooral gebruikt in de context van scholen en verzorgingsinstellingen.

 • Mevrouw de directeur
 • Mevrouw de directrice
 • Mijnheer de directeur

In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • De heer Piet Jansen
  Directeur


hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons