directie (hoofdletter)

De correcte spelling is directie, met kleine letter.

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • directie, algemene vergadering, college van burgemeester en schepenen, directiecomité, gemeenteraad, ondernemingsraad, raad van bestuur, regering, schepencollege


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons