droge, drogen, droger, droging (afbreken)

In de woorden droge, drogen, droger en droging kan worden afgebroken na de o: dro-ge, dro-gen, dro-ger, dro-ging.

Als het grondwoord of de stam van een woord op een medeklinkerteken eindigt (zoals in droog) en het achtervoegsel of de uitgang met een klinkerteken begint (bijvoorbeeld -e, -en, -er, -ing), gaat de medeklinker bij de afbreking van het woord naar de tweede regel.

 • boek: boe-ken, boe-ker, boe-king
 • breed: bre-de
 • daad: da-den, da-ding, da-delijk
 • geeuw: geeu-wen, geeu-wer
 • kraal: kra-len
 • lauwer: lauwe-ren
 • leid: lei-den, lei-ding
 • leraar: lera-ren, lera-res
 • tafel: tafe-len, tafe-laar
 • trouw: trou-wen

In afleidingen met de achtervoegsels -aard, -aardig en -achtig gaat de medeklinker niet naar de tweede regel als het grondwoord op één medeklinkerteken eindigt, bijvoorbeeld in eigen-aardig, leugen-achtig, wreed-aard. In het woord dolaard gaat de medeklinker uitzonderlijk toch naar de tweede regel: do-laard.

woorden afbreken - regels

Taaladvies.net
Doping (afbreking)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons