drummen / dringen / duwen

Drummen is standaardtaal in België in de betekenis 'dringen, duwen om vooruit te komen'. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn dringen en duwen.

  • Ik laat me niet zomaar in een hoekje drummen.
  • Niet dringen!
  • Concertgangers voelen zich veiliger als er niet geduwd en gestampt wordt.

Drummen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'op een drum slaan'.

  • Als tiener heeft Joachim nog gedrumd in een groepje.

Taaladvies.net
Drummen / dringen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons