duizend (aan elkaar)

Getallen in woorden schrijven we aaneen tot en met het woord duizend. Achter het woord duizend komt er een spatie. Ook voor en na de woorden miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen enzovoort schrijven we een spatie.

 • 236 934: tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvierendertig
 • 25 416: vijfentwintigduizend vierhonderdzestien
 • 8104: achtduizend honderdenvier of achtduizend honderdvier
 • 1002: duizend en twee of duizend twee
 • 6 541 222: zes miljoen vijfhonderdeenenveertigduizend tweehonderdtweeĆ«ntwintig

aaneenschrijven - getallen, telwoorden en breuken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons