duizend negenhonderd / negentienhonderd

Als het om een gewoon getal gaat, is zowel negentienhonderd als duizend negenhonderd correct. Als het om een jaartal gaat, is alleen negentienhonderd correct.

De meeste getallen tussen 1100 en 9999 kunnen als een veelvoud van honderd of als een veelvoud van duizend gelezen worden.

 • 1100: elfhonderd of duizend honderd
 • 1500: vijftienhonderd of duizend vijfhonderd
 • 1600: zestienhonderd of duizend zeshonderd
 • 2231: tweeĆ«ntwintighonderdeenendertig of tweeduizend tweehonderdeenendertig
 • 9999: negenennegentighonderdnegenennegentig of negenduizend negenhonderdnegenennegentig

Als het honderdtal een nul is, is alleen de lezing als een veelvoud van duizend mogelijk.

 • 2000: tweeduizend
 • 6035: zesduizend vijfendertig
 • 9007: negenduizend (en) zeven

Als het om jaartallen gaat, worden de meeste getallen tussen 1100 en 9999 als een veelvoud van honderd gelezen. Als er tientallen of eenheden op volgen, is er ook een verkorte uitspraak mogelijk waarbij het woord honderd wordt weggelaten.

 • 1100: (het jaar) elfhonderd
 • 1500: (het jaar) vijftienhonderd
 • 1600: (het jaar) zestienhonderd
 • 1356: (het jaar) dertienhonderdzesenvijftig of dertienzesenvijftig
 • 1907: (het jaar) negentienhonderd(en)zeven of negentien(en)zeven

Alleen als het honderdtal een nul is, worden zulke jaartallen als een veelvoud van duizend gelezen.

 • 2000: (het jaar) tweeduizend
 • 2007: (het jaar) tweeduizend (en) zeven
 • 2017: (het jaar) tweeduizend zeventien

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons