dus (inversie)

Dus kan als voegwoordelijk bijwoord en als nevenschikkend voegwoord worden gebruikt. Als dus als bijwoord vóór de persoonsvorm staat, komt het onderwerp door inversie na de persoonsvorm. Bij het voegwoord is er geen inversie. Dat grammaticale verschil houdt geen verschil in betekenis in. Dus drukt in beide gevallen een gevolg uit.

  • Het regent hard, dus gaat het uitstapje niet door. (bijwoord)
  • Het regent hard, dus het uitstapje gaat niet door. (voegwoord)

Het voegwoordelijk bijwoord dus kan ook midden in de zin staan. Dan veroorzaakt het geen inversie.

  • Het regent hard, het uitstapje gaat dus niet door.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons