een begenadigd / begenadigde schrijver

Zowel een begenadigd schrijver als een begenadigde schrijver is correct. Een bijvoeglijk naamwoord dat bij een enkelvoudig de-woord staat, krijgt in principe een buigings-e. Een begenadigde schrijver is dus correct. Maar in combinaties van het type ‘een + bijvoeglijk naamwoord + persoonsnaam’ kan de buigings-e in bepaalde gevallen ook achterwege blijven. Dat is het geval als het bijvoeglijk naamwoord een bijzondere kwaliteit of een nationaliteit uitdrukt en de persoonsnaam een beroep of status noemt. Het kan ook gaan om de woorden man, persoon en mens.

  • een begaafd(e) spreekster, een begenadigd(e) schrijver, een bekwaam (bekwame) psychologe, een beroemd(e) fotograaf, een goed(e) mens, een groot (grote) strateeg, een leuk(e) persoon, een uitmuntend(e) strateeg, een voortreffelijk(e) violiste, een wijs (wijze) man 
  • een Frans(e) filosoof, een Belgisch(e) kunstenaar, een Zweeds(e) schrijfster, een Duits(e) wetenschapper

Bijvoeglijk naamwoord met of zonder -e (verbuiging)

Taaladvies.net
Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons