een van de mensen die beweert / beweren

In de constructie een van de … die … kan het werkwoord in de die-bijzin zowel in het meervoud als in het enkelvoud staan. Traditioneel werd alleen de meervoudige persoonsvorm aangeraden, maar er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen de enkelvoudige persoonsvorm.

  • Ze is een van de mensen die beweren / beweert onschuldig te zijn.
  • Hij is een van de artiesten die het alledaagse tot kunst maken / maakt.
  • Churchill was een van de figuren die opriepen / opriep tot de vorming van de 'Verenigde Staten van Europa'.

Taaladvies.net
Een van de collega's die komt / komen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons