eindelijk / uiteindelijk / ten slotte

Ten slotte en uiteindelijk zijn synoniemen in de betekenissen 'ten laatste, tot slot' en 'op den duur'. Een enkele keer komt ook eindelijk voor in de betekenis 'tot slot', maar het woord is in die betekenis geen standaardtaal.

  • Eerst pakte de president het leger aan, dan de rechtspraak en ten slotte / uiteindelijk de media.
  • Ze schreef aanvankelijk poëzie, later columns, daarna verhalen en ten slotte / uiteindelijk haar eerste boek.

Eindelijk wordt gebruikt in de betekenis 'na lang wachten, na veel moeite'. Zinnen met eindelijk drukken een zeker ongeduld of opluchting uit. In sommige zinnen is ook uiteindelijk mogelijk als synoniem, maar uiteindelijk drukt geen of minder sterk ongeduld of opluchting uit. Bij uiteindelijk is het betekeniselement 'tot slot' nog meer aanwezig.

  • Oef, we zijn er eindelijk.
  • Het is ons eindelijk / uiteindelijk gelukt om een goedkope vlucht te boeken.

Taaladvies.net
Eindelijk / uiteindelijk / ten slotte

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons