ellips (taalkundige term, stijlfiguur)

synoniem = elliptische zin, onvolledige zin

Een ellips is een zin waarin het onderwerp of de persoonsvorm of beide ontbreken. De ontbrekende woorden kunnen er vanuit de context makkelijk bij gedacht worden. Net als gewone volzinnen krijgen elliptische zinnen een beginhoofdletter en een punt (of vraagteken of uitroepteken) op het eind.

 • En nu naar huis!
 • Wordt vervolgd.
 • Vrijheid, blijheid.
 • Waar speelt het verhaal zich af? In Nederland.
 • Wie is daar? Emma misschien?
 • Natuur is belangrijk. Voor u. Voor mij. Voor ons allemaal.

Beknopte bijzinnen worden niet als ellipsen beschouwd. Zulke bijzinnen bevatten per definitie geen onderwerp en persoonsvorm. Bijvoorbeeld: Ik heb geweigerd om een antwoord te geven (beknopte bijzin = om een antwoord te geven). Ook zinnen in de gebiedende wijs en samengetrokken zinnen worden niet tot de ellipsen gerekend. Bijvoorbeeld: Geef me dat boek; Ze bleef staan en keek op haar horloge (als samentrekking van Ze bleef staan en ze keek op haar horloge).

Taaladvies.net
Ellips

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons