Engelse woorden aaneenschrijven - 4. samenstellingen met cijfers, letters, afkortingen en symbolen

1. Schrijf een koppelteken in Engelse samenstellingen met een initiaalwoord, een letterwoord dat een of meer hoofdletters bevat, een cijfer, een losse letter, een symbool of een combinatie ervan. Een initiaalwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is samengesteld en letter voor letter wordt uitgesproken (bijvoorbeeld pc /peesee/ voor personal computer). Een letterwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is samengesteld en als een gewoon woord wordt uitgesproken (bijvoorbeeld lat voor living apart together, CAT voor computerized axial tomography).

 • met een initiaalwoord: dvd-drive, reality-tv

 • met een letterwoord met een of meer hoofdletters: CAT-scan

 • met een cijfer: 6-pack

 • met een losse letter: g-spot, T-shirt

 • met een symbool: @-sign

 • met een combinatie: b2b-product, U2-song, 9/11-theorie


Engelse woorden aaneenschrijven - 1. hoofdregels voor samenstellingen
Engelse woorden aaneenschrijven - 2. samenkoppelingen
Engelse woorden aaneenschrijven - 3. samenstellingen met gelijkwaardige delen
Engelse woorden aaneenschrijven - 5. woordgroepen
Engelse woorden aaneenschrijven - 6. bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons