erdoorheen / er doorheen / erdoor heen* / er door heen*

We schrijven erdoorheen altijd aan elkaar.

Erdoorheen is een voornaamwoordelijk bijwoord. U kunt het vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -doorheen gaat terug op de voorzetselcombinatie door … heen.

 • Ze is erdoorheen gezakt. (= ze is door iets heen gezakt, bijvoorbeeld door het ijs heen)
 • Als je erdoorheen kijkt, zie je hem. (= je kunt hem zien als je ergens doorheen kijkt, bijvoorbeeld door een gaatje)
 • Hoe kwam hij erdoorheen? (= hoe kwam hij door iets heen, bijvoorbeeld door het vele werk heen)

Erdoorheen wordt ook aan elkaar geschreven in enkele vaste combinaties. In die combinaties kunt u het voornaamwoordelijk bijwoord niet vervangen door een voorzetsel en een naamwoord omdat het samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

 • erdoorheen drukken (= met sterke druk laten goedkeuren): De oppositiepartijen hebben die maatregelen erdoorheen gedrukt.
 • erdoorheen jagen (= uitgeven, opmaken): Ze hebben de hele erfenis erdoorheen gejaagd.
 • erdoorheen krijgen (= geaccepteerd krijgen): De voorzitter heeft het hele voorstel erdoorheen gekregen.
 • erdoorheen komen (= genezen): Het was kantje boord, maar ze is erdoorheen gekomen.
 • erdoorheen zitten (= niet meer kunnen): Ik merkte dat ze erdoorheen zat.

In België wordt doorheen vaak gebruikt als een afzonderlijk voorzetsel, met de betekenis 'in de loop van, tijdens', ook door standaardtaalsprekers. Bijvoorbeeld: doorheen de eeuwen. In combinatie met er zou dan de spelling er doorheen correct zijn. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of het gebruik van het voorzetsel doorheen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval door … heen.

 • Door de invloed van de deining van het water zijn er door de eeuwen heen prachtige kliffen gevormd.

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord erdoorheen zijn van elkaar gescheiden als er tussen er en doorheen een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Ze is er weer eens doorheen / weer eens erdoorheen gezakt.
 • Hoe kwam hij er zo gemakkelijk doorheen / zo gemakkelijk erdoorheen?

De schrijfwijzen erdoor heen* , in twee opeenvolgende woorden, en er door heen*, in drie opeenvolgende woorden, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons