ergeren / irriteren

De werkwoorden irriteren en ergeren betekenen ongeveer hetzelfde en zijn allebei overgankelijk. Er moet dus een lijdend voorwerp bij staan.

  • Het rumoer van zijn kinderen ergert / irriteert hem mateloos.

Ergeren kan ook wederkerend gebruikt worden, maar irriteren niet. Ik irriteer me* is dus niet correct.

  • Sinds ze met de trein gaat werken, heeft ze zich al blauw geĆ«rgerd.
  • Ik ergerde me aan de luide muziek op dat feest.

Taaladvies.net
Irriteren / ergeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons