eroverheen / er overheen* / erover heen* / er over heen*

We schrijven eroverheen altijd aan elkaar. Eroverheen is een voornaamwoordelijk bijwoord. U kunt het vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -overheen gaat terug op de voorzetselcombinatie over … heen.

 • Ze is eroverheen gevallen. (= ze is over iets heen gevallen, bijvoorbeeld over het tafeltje heen)
 • Ik heb eroverheen gekeken. (= ik heb over iets heen gekeken, bijvoorbeeld over de spelfouten heen)
 • Hoe kwam hij eroverheen? (= hoe kwam hij over iets heen, bijvoorbeeld over het overlijden van zijn vrouw heen)
 • Je moet je eroverheen zetten. (= je moet je over iets heen zetten, bijvoorbeeld over die kritiek)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord eroverheen zijn van elkaar gescheiden als er tussen er en overheen een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Ik heb er weer overheen / weer eroverheen gekeken.

De schrijfwijzen er overheen* en erover heen* , in twee opeenvolgende woorden, en er over heen*, in drie opeenvolgende woorden, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons