ertegenover / ertegen over / er tegenover* / er tegen over*

We schrijven ertegenover aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Wat staat ertegenover? (= wat staat tegenover iets, bijvoorbeeld tegenover de grote investering)
 • Ik geef de argumenten die ertegenover staan. (= die tegenover iets staan, bijvoorbeeld tegenover de eerdergenoemde argumenten)
 • Ertegenover is een grote handelszaak. (= tegenover iets, bijvoorbeeld tegenover dat bedrijf)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord ertegenover zijn van elkaar gescheiden als er tussen er en tegenover een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

 • Wat staat er normaal gezien tegenover / normaal gezien ertegenover?

We schrijven ertegen over in twee woorden als over deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ertegen is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel tegen en een naamwoord.

 • Hij heeft veel gedaan om de aandacht op de gevaren van kernenergie te richten en het protest ertegen over de wereld te verspreiden. (= het protest tegen kernenergie; over hoort bij de wereld)

De schrijfwijzen er tegenover* , in twee opeenvolgende woorden, en er tegen over* , in drie opeenvolgende woorden, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons