ervantussen / ervan tussen / er van tussen*/ er vantussen*

Ervantussen wordt aan elkaar geschreven in de vaste combinatie ervantussen gaan. In die combinatie is ervantussen een voornaamwoordelijk bijwoord dat samen met het werkwoord een eenheid vormt met een specifieke betekenis.

  • ervantussen gaan (= weggaan, vluchten): Volgende week gaan we ervantussen. Ze zijn ervantussen gegaan.

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord ervantussen zijn van elkaar gescheiden als er tussen er en vantussen een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

  • Volgende week gaan we er weer vantussen / weer ervantussen.

We schrijven ervan tussen in twee woorden als tussen deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Ervan is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat we kunnen vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel van en een naamwoord.

  • Wijzigingen zijn pas van kracht na een schriftelijke bevestiging ervan tussen de verschillende partijen onderling. (= na een schriftelijke bevestiging van iets, van de wijzigingen, tussen hoort bij de verschillende partijen)

De schrijfwijzen er van tussen*, in drie opeenvolgende woorden, en er vantussen*, in twee opeenvolgende woorden, zijn in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons