et cetera, etc.

De betekenis van de Latijnse combinatie et cetera is 'enzovoort'. Voor et cetera wordt de afkorting etc. gebruikt. Het is aan te bevelen et cetera voluit te schrijven. Als een zin eindigt op de afkorting, volgt er niet nog een zinseindepunt na het afkortingspunt.

  • We zoomen in op een detail, voegen geluidjes toe, spreken andere teksten in, et cetera.
  • U kunt ook nog zoeken in een lijst van keukenweetjes: gevulde kip opbinden, sint-jakobsschelpen openen etc. Op de site staat ook een videosamenvatting van elk programma.

De woorden et cetera en enzovoort, en het beletselteken () zijn stilistisch niet altijd even fraai. U kunt bij een opsomming meestal volstaan met het woord bijvoorbeeld of zoals om aan te geven dat de opsomming niet volledig is.

  • We zoomen bijvoorbeeld in op een detail, voegen geluidjes toe of spreken andere teksten in.
  • U kunt ook nog zoeken in een lijst van keukenweetjes, zoals gevulde kip opbinden en sint-jakobsschelpen openen.


afkortingen - spelling van echte afkortingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons