extra (aaneenschrijven)

Als bijvoeglijk naamwoord betekent extra 'supplementair'. Het wordt los geschreven van het zelfstandig naamwoord waar het bij staat: extra aandacht, een extra portie, extra agenten.

Als bijwoord betekent extra 'in bijzondere mate, boven het normale'. Het wordt los geschreven van het bijvoeglijk naamwoord waar het bij staat: extra groot, extra large, extra plat, extra voordelig.

Extra- komt ook als voorvoegsel voor in bijvoeglijke naamwoorden als extralegaal, extracellulair, extraordinair en extramuraal. Het betekent dan 'buiten het door het grondwoord genoemde' en is de tegenhanger van intra-. Het grondwoord is meestal van Latijnse herkomst.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons