federale overheidsdienst (hoofdletter)

De woorden federale en overheidsdienst krijgen beide een hoofdletter in de volledige officiële naam van een federale overheidsdienst. Als het niet om de volledige naam gaat, of als federale overheidsdienst zonder verdere toevoeging wordt gebruikt, schrijven we een kleine letter.

  • de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (volledige naam)
  • de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (onvolledige naam)
  • Hij werkt voor een federale overheidsdienst.
  • Die federale overheidsdiensten werken goed samen.

In journalistieke teksten wordt federale overheidsdienst vaak klein geschreven, ook als het om de volledige namen gaat; federale overheidsdienst wordt dan beschouwd als een soortnaam, als een algemene aanduiding van de soort instelling.

Taaladvies.net
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons