feit is / het feit is

Bij bepaalde zelfstandige naamwoorden wordt het lidwoord vaak weggelaten als ze vooraan staan in zinnen met een werkwoord zoals zijn, blijven of blijken. Het gaat om zelfstandige naamwoorden zoals aanleiding, bedoeling, doel, feit, gevolg, hoofdzaak, oorzaak, probleem, punt, reden, voorwaarde en vraag. Dit soort zinnen is typisch voor journalistieke taal. Er hoeft geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

 • Bedoeling / de bedoeling is dat de nieuwe regeling er tegen de zomer is.
 • Feit / het feit is dat we allemaal langer zullen moeten werken.
 • Voorwaarde / de voorwaarde is dat je huis goed geïsoleerd is.

Soms wordt het zelfstandig naamwoord voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord.

 • Grootste oorzaak / de grootste oorzaak blijkt een verouderd systeem te zijn.
 • Belangrijkste vraag / de belangrijkste vraag blijft of het geneesmiddel eigenlijk wel werkt.

Taaladvies.net
Feit is

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons