Fiat Punto: Fiats Punto / Fiat Punto's

Bij eigennamen die een combinatie vormen van een merknaam zoals Fiat, en een product- of typenaam zoals Punto, komt de meervoudsuitgang meestal achter het laatste deel; de namencombinatie wordt dan als een geheel opgevat. Een meervoudsuitgang achter het eerste deel is minder gebruikelijk, maar niet fout.

  • Fiat Punto's, Ford Focussen, Nissan X-Trails, Samsung Galaxy's
  • Fiats Punto, Fords Focus, Nissans X-Trail, Samsungs Galaxy

Als het tweede deel een of meer losse cijfers of letters omvat, krijgt vaak het eerste deel de meervoudsuitgang. De merknaam wordt dan als de kern van de combinatie gezien. Maar een meervoudsuitgang achter het laatste deel is ook mogelijk.

  • Audi's 5, Citroëns CX, Fiats 500, Boeings 747, iPhones 5
  • Audi 5's, Citroën CX'en, Fiat 500's, Boeing 747's, iPhone 5's

Taaladvies.net
Fiats Punto / Fiat Punto's

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons