flitsscheiding

In Nederland kan een huwelijk via een snelle en eenvoudige procedure worden ontbonden: het volstaat om het huwelijk bij de burgerlijke stand te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap, om het vervolgens zonder rechterlijke tussenkomst snel te laten ontbinden. De flitsscheiding is populair, maar wordt nu afgeschaft. In heel wat Europese landen werd de procedure niet erkend, met als gevolg dat iemand die na een flitsscheiding in een van die landen hertrouwt, zich aan bigamie schuldig maakt.

14 maart 2005

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons