formeel / informeel taalgebruik

We gebruiken het onderscheid formeel / informeel om naar stilistische variatie in het woordgebruik te verwijzen. Met formele varianten worden woorden en woordcombinaties bedoeld die een stijf, plechtig karakter hebben. Formele woorden komen vooral in geschreven taal voor. Ze worden ook wel ambtelijke woorden of stadhuiswoorden genoemd. Informele varianten zijn woorden en woordcombinaties die als vormen van los, ongedwongen taalgebruik worden beschouwd. Het onderscheid tussen formeel en informeel komt in veel gevallen overeen met het onderscheid tussen schrijftaal en spreektaal.

We gebruiken het onderscheid formeel / informeel ook om naar het karakter van spreek- en schrijfsituaties te verwijzen. Formeel betekent dan 'zakelijk, officieel, tot het publieke domein behorend', informeel 'niet-zakelijk, ongedwongen, tot de privésfeer behorend'. Bijvoorbeeld: een formeel gesprek, een informele aanspreking.

Woordkeuze en stijl
woordgebruik - formele woorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons