fungeren als / functioneren als

Fungeren en functioneren kunnen allebei gecombineerd worden met als. De betekenis is 'dienstdoen als, de functie hebben van, optreden als'. Het kan zowel om mensen als om (abstracte) zaken gaan.

 • De studenten fungeerden / functioneerden als rolmodel voor de scholieren.
 • Kranten blijken dikwijls als hedendaagse fora voor aloude mythen te fungeren / functioneren.
 • Het koningshuis in Nederland fungeert / functioneert als een symbool van nationale eenheid.

Functioneren wordt daarnaast gebruikt in de betekenis 'presteren, (goed/slecht) werken'. In die betekenis kan fungeren niet gebruikt worden.

 • Vandeurzen kan blijven functioneren als minister in de Vlaamse regering.
 • Deze website functioneert niet goed zonder cookies.

Taaladvies.net
Fungeren als / functioneren als

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons