gaan gaan*

In de spreektaal in België wordt gaan weleens als hulpwerkwoord gecombineerd met het bewegingswerkwoord gaan. Dat gebruik is geen standaardtaal. Correct is gaan of zullen gaan.

 • We gaan naar huis gaan.
 • Ik ga vandaag wat vroeger naar het werk gaan.
 • Ze zal volgende week wel wat vroeger naar het werk gaan.

Ook het dubbele gebruik van gaan als hulpwerkwoord is niet correct.

 • Het gaat gaan regenen.
 • We gaan gaan eten.
 • We gaan op het eiland gaan wandelen en fietsen.

Taaladvies.net
Gaan / zullen (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons