gans / heel

Gans is geen standaardtaal in de betekenis 'compleet, (ge)heel, helemaal, totaal, volledig'. Gans wordt in die betekenis vooral in de spreektaal in België nog gebruikt. Voor veel taalgebruikers heeft gans een ouderwetse bijklank. In de standaardtaal zijn er veel correcte synoniemen in gebruik.

 • helemaal alleen
 • de stemming sloeg compleet om
 • het hele land
 • een volledige generatie
 • de voltallige familie
 • een volle week
 • iets totaal anders aanpakken

Gans is wel algemeen gangbaar in bepaalde vaste combinaties.

 • van ganser harte
 • de godganse dag

Taaladvies.net
Gans / heel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons