ge-e-maild / geë-maild* / geëmaild* / ge-e-mailed* / ge-e-mailt*

Het correcte gespelde voltooid deelwoord van e-mailen is ge-e-maild.

De stam van e-mailen is e-mail. Na de losse letter e komt er een koppelteken in de samenstelling: e-mail. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Tussen het voorvoegsel ge- en de losse letter e staat een koppelteken. Achteraan voegen we de uitgang -d toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -de(n) eindigt (e-mailde).

  • ge + e-mail (stam) + d = ge-e-maild

Als ge-e-maild als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is ge-e-mailde de correcte spelling.

  • het ge-e-mailde bericht

aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons