gebeuren (vervoegen)

Vervoeging:

 • iets gebeurt, het gebeurt, dingen gebeuren
 • iets gebeurde, het gebeurde, dingen gebeurden
 • het is gebeurd
 • de gebeurde feiten

Er is een eenvoudig trucje om te achterhalen of u de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd met -t of -d moet schrijven: vergelijk het werkwoord waarover u twijfelt met een werkwoord waarover u niet twijfelt – bijvoorbeeld regenen – en spel het op dezelfde manier.

 • het gebeurt, zoals het regent
 • gebeurt het, zoals regent het

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of -d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

 • het is gebeurd, met een d zoals in gebeurde

Om te achterhalen of u wel degelijk met een voltooid deelwoord te maken hebt, kunt u het werkwoord vervangen door een werkwoord dat in het voltooid deelwoord met ge- begint maar niet in de infinitief, zoals zeggen. Bij zulke werkwoorden is er geen verwarring mogelijk tussen het voltooid deelwoord en een andere vorm.

 • dat was gebeurd, vergelijkbaar met dat was gezegd
 • gebeurd is gebeurd, vergelijkbaar met gezegd is gezegd


werkwoorden vervoegen - spelling van de stam en de tegenwoordige tijd (o.t.t.)
werkwoorden vervoegen - spelling van het voltooid deelwoord

Taaladvies.net
D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons