gebruikmaken / gebruik maken, gebruikmaakt / gebruik maakt

Volgens de Woordenlijst wordt gebruikmaken aaneengeschreven, maar ook gebruik maken is correct.

De combinatie kan worden opgevat als een samengesteld werkwoord. Ze wordt dan aaneengeschreven en – zoals andere werkwoorden – ontkend met het bijwoord niet.

  • Na 17 uur kunt u niet gebruikmaken van de achteringang.

De combinatie kan ook worden opgevat als een woordgroep. Gebruik en maken worden dan los geschreven en gebruik wordt – zoals andere zelfstandige naamwoorden – ontkend met het telwoord geen.

  • Na 17 uur kunt u geen gebruik maken van de achteringang.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Gebruikmaken / gebruik maken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons