gedaan worden / worden gedaan

Een voltooid deelwoord, zoals gedaan, kan zowel voor als na het werkwoord worden staan. Het is een hardnekkig misverstand dat het deelwoord alleen achteraan mag staan. Als we praten, hebben we zelfs meer de neiging om het deelwoord vooraan te zetten. Ook in geschreven taal zijn beide volgordes even goed. De keuze wordt bepaald door ons gevoel voor zinsritme.

  • Er moet meer worden gedaan / gedaan worden.
  • Hij wil weten hoe die onderzoeken worden gedaan / gedaan worden.

Bij meer dan twee werkwoorden achteraan in de zin wordt de volgorde iets strikter. Het deelwoord moet dan altijd helemaal in het begin staan van de werkwoordengroep of volledig aan het eind, maar niet tussen de andere werkwoorden in.

  • Er zou meer moeten worden gedaan / gedaan moeten worden.
  • Hij wil weten hoe die onderzoeken moeten worden gedaan / gedaan moeten worden.

De volgorde Er zou meer moeten gedaan worden komt vaak voor in de spreektaal, maar is geen verzorgde schrijftaal.

Taaladvies.net
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons