gedaan zijn / voorbij zijn

Gedaan zijn in de betekenis 'voorbij zijn, afgelopen zijn' is standaardtaal in België. Zeker in de spreektaal is dat heel gewoon. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld voorbij zijn, afgelopen zijn of geëindigd zijn.

  • Dat die ellende maar snel gedaan is!
  • Is de film bijna gedaan?
  • Die ruzie moet nu maar eens gedaan zijn.
  • Toen de oorlog gedaan was, werden ze vrijgelaten.

Taaladvies.net
Gedaan / voorbij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons